Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Strona nie wykorzystuje, ani nie przetwarza tych danych w jakikolwiek sposób.

Projekty

Dotychczas zorganizowaliśmy kilkadziesiąt projektów szkoleniowych, konferencji, badań naukowych, współpracy międzynarodowej, wymiany młodzieży. Przeczytaj informację o naszych najważniejszych projektach.

Konsultacje społeczne wokół inwestycji

W 2010 r. zorganizowaliśmy projekt szkoleniowo – edukacyjny Konsultacje społeczne wokół inwestycji. Celem projektu było przygotowanie działaczy ekologicznych organizacji pozarządowych, pracowników przedsiębiorstw realizujących projekty infrastrukturalne oraz pracowników jednostek samorządowych do współpracy w sytuacjach potencjalnie konfliktowych na tle ochrony środowiska w miejscach, gdzie realizowane są inwestycje infrastrukturalne.

czytaj dalej

Art & Craft

W ramach inicjatyw artystycznych organizujemy nowy międzynarodowy projekt artystyczny Art & Craft. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig. Zajęcia odbyły się w 2011r.

czytaj dalej

Art & Craft 2012

W ramach inicjatyw artystycznych organizujemy nowy międzynarodowy projekt artystyczny Art & Craft. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig. Zajęcia odbędą się w 2012r.

czytaj dalej

Profesjonalny Manager w NGO

Projekt Profesjonalny Manager w NGO zrealizowany przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy wraz z Collegium Civitas skierowany był do liderów i działaczy organizacji pozarządowych z całej Polski. Głównym jego celem było podniesienie kompetencji i profesjonalizacja w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, realizacji zadań publicznych i społecznych, zarządzania projektem, zarządzania personelem i współpracy z wolontariuszami, sposobów finansowania działalności pozarządowej, komunikacji i współpracy w grupie, współpracy z mediami.

czytaj dalej

Razem dla Regionu

Projekt skierowany był do działaczy organizacji pozarządowych i pracowników administracji z terenu woj. podlaskiego. Celem projektu było wzmocnienie partnerstw między organizacjami pozarządowymi a administracją samorządową. W ramach projektu zorganizowaliśmy zajęcia o charakterze studiów podyplomowych, cykl szkoleń, doradztwo dla uczestników oraz konferencję podsumowującą.

czytaj dalej

Znajdź pracę!

To warsztaty dla maturzystów. Dzięki warsztatom chcemy nauczyć młodych ludzi, jak poruszać się po rynku pracy i zminimalizować zagrożenie bezrobocia. Trenerzy Inicjatyw przeprowadzają szkolenia mające dostarczyć umiejętności niezbędne w poszukiwaniu pracy i uzupełniające wiedzę szkolną.

czytaj dalej

Warsztaty Umiejętności Trenerskich

To cykl szkoleń skierowanych do wszystkich osób, które zawodowo zajmują się szkoleniami. Od 2005 r. warsztaty na poziomie podstawowym i zaawansowanym. To bardzo dobry sposób na zdobycie kluczowych umiejętności trenerskich. Warsztaty mogą być też okazją do zdobycia praktycznych umiejętności podczas prowadzonych samodzielnie szkoleń pod okiem doświadczonych trenerów Inicjatyw.

czytaj dalej

Podstawowe Umiejętności Trenerskich dla studentów Collegium Civitas

Trenerzy Inicjatywy prowadzą semestralne zajęcia dla studentów Collegium Civitas pt. Podstawowe Umiejętności Trenerskie. W czasie zajęć studenci uczestniczą w miniwarsztatach trenerskich, których głównym celem jest przekazanie studentom ścieżki psychologii społecznej wiedzy o zawodzie trenera oraz podstawowych doświadczeń i umiejętności dotyczących komunikacji z grupą szkoleniową, metod i technik pracy z grupą oraz projektowania i przygotowywania warsztatów.

Nasz konflikt – nasza odpowiedzialność

W 2005 r. zrealizowaliśmy projekt Nasz konflikt – nasza odpowiedzialność. Uczestnikami projektu byli młodzi ludzie z Litwy, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Głównym celem projektu było zapoznanie uczestników z alternatywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży i z ich rolą w umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy projektu w czasie kursu zdobyli wiedzę o tym, jak pracować z młodzieżą w sytuacjach konfliktu, jak propagować wśród młodzieży ideę podejmowania odpowiedzialności za własne konflikty i prób rozwiązania konfliktów własnymi siłami, ewentualnie przy pomocy wykwalifikowanych mediatorów.

Warsztaty międzykulturowe

Celem projektu jest integracja kulturowa, wymiana doświadczeń i przełamywanie stereotypów. Za priorytet stawiamy budowanie efektywnej komunikacji między przedstawicielami różnych kultur, do czego dążymy poprzez realizowanie celów szczegółowych, takich jak rozwój umiejętności negocjacyjnych, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, a także pracy z grupą i w grupie. W pierwszej edycji projektu, która odbyła się w 2010 r. wzięli udział uczestnicy z Polski, Niemiec, Rosji i Ukrainy.

czytaj dalej

Shaping Future Career

W projekcie zorganizowanym w 2006 r. wzięli udział przedstawiciele organizacji młodzieżowych z Rumunii, Turcji, Włoch, Bułgarii i Polski. Celem projektu było poznanie podstawowych zasad organizacji szkoleń i projektów międzynarodowych związanych z wchodzeniem młodych ludzi na rynek pracy. Efektem projektu było przygotowanie projektów szkoleniowych skierowanych do młodych ludzi. Projekty będą realizowane przez organizacje, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniu.

Tolerance of diversity and otherness

W projekcie wzięli udział liderzy organizacji pozarządowych z Turcji, Bułgarii, Hiszpanii i Portugalii. Tematem projektu była tolerancja dla odmienności i różnorodności.

Jak ciekawie uczyć

W 2004 r. na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowaliśmy warsztaty dla studentów oraz wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych Jak ciekawie uczyć. Celem kilkumiesięcznych warsztatów było uzupełnienie wiedzy i umiejętności trenerskich. Warsztaty skierowane były do osób, które planowały związać swoją przyszłość zawodową z nauczaniem, prowadzeniem szkoleń itp. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie warsztatami rozwinęliśmy je w Warsztaty Umiejętności Trenerskich.

Badania studentów prawa

W 2002 r. wspólnie z Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA zrealizowaliśmy ogólnopolskie badania studentów kierunków prawniczych oraz badania pracodawców zatrudniających absolwentów prawa.

{lang: 'pl'}