Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Strona nie wykorzystuje, ani nie przetwarza tych danych w jakikolwiek sposób.

Publikacje

Multimedialny kurs „Profesjonalny Menadżer w NGO”

Zapraszamy do zapoznania się z multimedialnym kursem „Profesjonalny menedżer w NGO”

Profesjonalny menedżer w NGO (#2)

Publikacja stanowi przydatny podręcznik dla działaczy organizacji pozarządowych.

Książka została wydana w ramach projektu realizowanego przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy we współpracy z Collegium Civitas. 

Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych

Publikacja na temat różnych aspektów prowadzenie konsultacji społecznych w sytuacjach, gdy prowadzone są działania inwestycyjne. W książce znajdą Państwo artykuły m.in. specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych, Politechniki Warszawskiej i in. Publikacja to dobre narzędzie, by zdobyć najważniejsze informacje na temat różnych aspektów konsultacji społecznych. W książce znajdą Państwo kompletny raport z badań na temat stanu konsultacji społecznych w Polsce.

Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach chronionych?

Publikacja wydana przez Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat sposobów prowadzenia projektów konsultacji społecznych na obszarach objętych programem NATURA 2000.  W publikacji przedstawiono szeroki zakres artykułów poczynając od uwarunkowań prawnych konsultacji społecznych poprzez praktyczne planowanie programów konsultacyjnych po przykłady dobrych praktyk konsultacji społecznych z Polski i zagranicy.

Profesjonalny menedżer w NGO (#1)

Publikacja stanowi przydatny podręcznik dla działaczy organizacji pozarządowych, w którym znajdą Państwo artykuły podzielone na dwie części: Prawo i Ludzie.

Książka została wydana w ramach projektu realizowanego przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy we współpracy z Collegium Civitas. Przeczytaj recenzję podręcznika, która ukazała się w kwartalniku „Trzeci Sektor”.

Budowanie partnerstw lokalnych

Publikacja skierowana do działaczy organizacji pozarządowych i pracowników administracji samorządowej, którzy zajmują się współpracą z trzecim sektorem. To kompendium wiedzy na temat zasad i form współpracy międzysektorowej oraz sposobów na skuteczne tworzenie partnerstw.

Dobry trener NGO

Polecamy lekturę podręcznika dla początkujących trenerów. Publikacja jest efektem projektu „Dobry trener NGO” realizowanego przez ASTD Global Network Poland i Fundację Obserwatorium Zarządzania.

Studenci prawa na rynku pracy. Opinie  pracodawców na temat absolwentów kierunków prawniczych 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań, które przeprowadziliśmy w 2002 r. wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA.

{lang: 'pl'}